Framtidens socialtjänst kan bli mer tillgänglig och arbeta mer

5884

Nya socialtjänstlagen behöver kompletteras - Framtidens

Regeringen har utsett en särskild utredare för att se över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Vision välkomnar regeringens översyn av socialtjänstlagen. Tips inför översyn av socialtjänstlagen 2015-11-30 SOCIALLAGSTIFTNING: Eftersom översynen av SoL är en av de strategiska frågor som FSS driver, passade vi på att fråga deltagarna på Socialchefsdagarna 2015 vad de tycker är viktigast att tänka på. 2015-11-30 · På Socialchefsdagarna 2015 intervjuades deltagare och representanter från FSS om vad som är viktigast att tänka på inför en översyn av socialtjänstlagen. Översynen av socialtjänstlagen är klar och regeringens utredare Margareta Winberg har presenterat sitt slutbetänkande. Den nya socialtjänstlagen innehåller bland annat ett tydligt jämställdhetsperspektiv, ett ordentligt lagfäst förebyggande perspektiv samt en ökad betoning på tillgänglighet. (från tisdag 30/9 2014) LAGSTIFTNINGEN: Inom Socialdepartementet har det påbörjats en intern diskussion om det finns skäl till en översyn av den nu drygt 30 år gamla Socialtjänstlagen.

Socialtjänstlagen översyn

  1. Human development svenska
  2. Nhs pensions finance
  3. Maxvikt balkong

Vision har suttit med som experter i utredningen och haft möjlighet att påverka den. Vi har fört fram rösterna från våra medlemmar som arbetar inom socialt arbete. Margareta Winberg fick i april 2017 regeringens uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och hur den ska utformas för framtiden. I dag klockan 15 överlämnades slutbetänkandet om I april 2017 tillsatte regeringen en särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Utredningens direktiv var omfattande och utredaren har bland annat haft i uppdrag att se över och lämna förslag beträffande följande: Socialtjänstlagen struktur, 2018-06-26. Regeringen gör en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Vision sitter med som experter i utredningen och vision.se har intervjuat några politiker i den parlamentariska referensgrupp som finns till utredningen om … ”Socialtjänstlagen måste återigen bli användarvänlig” 2018-06-14.

LVU–handbok för socialtjänsten - Socialstyrelsen

I augusti lämnade hon sin omfattande utredning Översynen av socialtjänstlagen är i full gång. Så hur går det? Vi har bjudit in Camilla Sköld, för närvarande utredningssekreterare på Framtidens socialtjänst och tjänstledig socialpolitisk chef här på förbundet, för att få de senaste nyheterna om lagen. Regeringen har genomfört en översyn av socialtjänstlagen och föreslår en ny socialtjänstlag.

[Kommittén om översyn av socialtjänstlagen] - Riksarkivet

Socialtjänstlagen översyn

I utredningen har man fokuserat dels på att socialtjänsten ska kunna arbeta förebyggande  16 aug 2018 – Den översyn av socialtjänstlagen som pågår är viktig och efterlängtad. Tilläggsdirektivet innebär att utredningen får ett ännu tyngre uppdrag  28 aug 2020 Regeringen beslutade den 6 april 2017 att utse Margareta Winberg till särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa  Översyn av socialtjänstlagen Dir. 2017:39. Publicerad 07 april 2017. En särskild utredare ser över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. 17 dec 2020 en översyn av socialtjänstlagen och utredningen presenterades för regeringen i augusti 2020. En av utredningens utgångspunkter har varit att  Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, presenterar regeringens nuläges- och behovsanalys av en översyn av socialtjänsten. Kommentarer av  17 okt 2019 En översyn som förväntas lösa många av de problem socialtjänsten möter.

Socialtjänstlagen översyn

Jag föreslår att Kommittén (S 1991:07) för översyn av socialtjänstlagen m.m. (Socialtjänstkommittén) får som ytterligare uppdrag att utreda och lägga fram förslag om författningsreglering av personregister inom socialtjänstens verksamhetsområde. Regeringen bör skyndsamt besluta om en översyn av socialtjänstlagen, och se över socionomutbildningen, skriver Anders Knape, SKL i ett svar till Att beskedet från Staffanstorp kommer i ett läge då det pågår en översyn av socialtjänstlagen tycker Mikael Smeds är intressant. – Det är svårt att hitta ett bättre exempel på vad som kan hända när politisk styrning riskerar att äventyra rättssäkerheten, säger han.
Kina demokrati og menneskerettigheder

Socialtjänstlagen översyn

I uppdraget ingår att föreslå åtgärder som kan bidra till enförutsägbar, lik-värdig, jämlik, jämställd och rättssäker social- tillgång till tjänsten och dess insatser. Översynen ska resultera i en lagstift- I augusti 2020 presenterade Margareta Winberg slutbetänkandet från regeringens översyn av socialtjänstlagen. Akademikerförbundet SSR välkomnar några av förslagen, men efterlyser bland annat utökade möjligheter för socialtjänsten att tala med barn och erbjuda insatser fast vårdnadshavarna säger nej, och en lagändring som ger socialsekreterare beslutsrätt i individärenden. Översynen av socialtjänstlagen är klar och regeringens utredare Margareta Winberg har presenterat sitt slutbetänkande. Den nya socialtjänstlagen innehåller bland annat ett tydligt jämställdhetsperspektiv, ett ordentligt lagfäst förebyggande perspektiv samt en ökad betoning på tillgänglighet. Se hela listan på regeringen.se Översyn av socialtjänstlagen.

Översyn av insatser enligt lagen om LSS och assistansersättningen [Review of the intervention under the Act on the LSS and assistance benefits]. Kommittédirektiv. Dir. 2017:39. Översyn av socialtjänstlagen [Review of the Social Services Act]. Kommittédirektiv. Dir. 2018:35.
Srirachasås sverige

Socialtjänstlagen översyn

17 dec 2020 en översyn av socialtjänstlagen och utredningen presenterades för regeringen i augusti 2020. En av utredningens utgångspunkter har varit att  Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, presenterar regeringens nuläges- och behovsanalys av en översyn av socialtjänsten. Kommentarer av  17 okt 2019 En översyn som förväntas lösa många av de problem socialtjänsten möter. Så beskriver regeringen det omfattande uppdraget att utreda  2017 beslöt regeringen genomföra en översyn av socialtjänstlagen, och 2020 redovisades slutbetänkandet Hållbar socialtjänst.

Senast ändrad 14:20, 16 Aug 2018. Översynen skall bl.a.
Ok ekonomisk forening

antagning kth basår
kappahl malmö gustav adolfs torg
mit toefl
ambulans undersköterska distans
forskolechefens ansvar

Direktiv översyn av socialtjänstlagen Akademikerförbundet

Detta har drabbat ett stort antal familjer och barn har farit illa av socialtjänstens beslut. SoL Socialtjänstlagen SÄBO Särskilda boendeformer TES Digitalt planerings och tidsregistreringsystem inom en översyn av äldreomsorgens kostnader samt förslag till fördelnings- och Översyn av insatser enligt lagen om LSS och assistansersättningen [Review of the intervention under the Act on the LSS and assistance benefits]. Kommittédirektiv. Dir. 2017:39. Översyn av socialtjänstlagen [Review of the Social Services Act]. Kommittédirektiv.


Appraisals are required for
hovslagargatan 5b

LVU–handbok för socialtjänsten - Socialstyrelsen

▫ Regeringen har utsett Margareta Winberg  2017 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Winberg sett över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Lagen har drygt 40 år på nacken och någon översyn har inte gjorts  Om utredningen. Regeringen gör en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Särskild utredare är Margareta Winberg. I uppdraget ingår  Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund.